Valige laenu
Parimad laenud (juuli 2024 a.)
TOP-1 laen
Kokku
3 150
Summa
3 000
Intress 5 kuud
150
Laenusumma
50-5000
Intress
1 %
Laenuperiood
3-60 kuud
Kokku
3 180
Summa
3 000
Intress 5 kuud
180
Laenusumma
500-10000
Intress
1.2 %
Laenuperiood
3-60 kuud
Kokku
3 000
Summa
3 000
Intress 5 kuud
0
Laenusumma
100-5000
Intress
0 %
Laenuperiood
3-99 kuud
Kokku
3 210
Summa
3 000
Intress 5 kuud
210
Laenusumma
150-10000
Intress
1.4 %
Laenuperiood
1-60 kuud
Laen, kui selline on võlasumma, mille võlausaldaja on andnud teisele isikule ajutiseks kasutamiseks ning mille kasutamise eest makstakse tasu ehk intressi. Kuni on olnud neid, kellele on tarvis laenu anda on olemas olnud ka need, kes seda teevad!
Laenusaaja seevastu peab tagama, et laen on tagastatud hilisemalt lepingus kindlaksmääratud ajal ja tingimustel.
Peamiselt tegelevad laenude väljastamisega vastavad asutused, kelle tegevust ja tingimusi reguleerib Eestis krediidiasutuste seadus.

Miks võetakse laenu? S.t miks on laenud kujunenud osaks tänapäeva elus?

Laenuvõtmine on tarbijakäitumine, mille abil teadlikud tarbijad saavad soodsate tingimuste esinemisel oma elukvaliteeti parandada. See olekski võtmesõna - elukvaliteet! Olenemata sellest, millises kohas elad, kas maal või linnas, ikkagi soovitakse rohkemat!

Naabril on kindlasti alati parem auto või uhkem katus pea kohal! Inimese loomuses on üritada parandada enda elukvaliteeti. Kas siis osta uhkem maja või minna reisile kaugele soojale maale, kuid paraku igapäevaste kulutuste kõrvalt tundub see kõik luksusena. Loomulikult on ka inimesi, kes ei pea kunagi ühtegi laenupakkumist lugema ega intresse võrdlema, kuid selliseid õnnelikke on vähe.

Laenu maailmaga hakatakse kokku puutuma juba varakult, kas siis esimese hirmkalli telefoni ostuks või esimese auto jaoks. Ükskõik, mis see konkreetne põhjus ka ei oleks, laenud kujunevad juba varakult osaks meie elust. Laenu võtmise põhiliseks mõtteks on ka aeg. Kas võtta laenu ja osta toode välja täna, või koguda aasta ja loota, et sellest summast jätkub ning ei ole ilmunud müügile uut kallimat varianti, milleks ei jätkuks kahjuks ka siis.

Kõige suurem laen

Kõige suurem laen on ka loomulikult kõige märkimisväärsem - kodulaen. Võetakse laenu ja makstakse 30 aastat. Kuid, kui mõtelda, et seda raha tulekski koguda 30 aastat ja samal ajal ka üüri maksta kuna enda kodu veel ei ole! Siis saabub aeg, oled 50 aastane ja raha kokku kogutud, kuid selleks ajaks korterid inflatsiooni tõttu kaks korda kallimad ning ikka ei saa kodu osta.

Seetõttu otsustab enamus inimesi laenamise kasuks. Kiire toote kättesaamise võimalus, väikese hilisema intressiga. Kuid kahjuks on sellel kõigel ka varjukülg. Nimelt laenu tagasimaksete õigeaegne tasumine. Leidub väga palju olukordi, kus kahjuks tarbijad hindavad oma maksevõimekust liiga kõrgelt, laenukoormus kujuneb liiga raskeks ja tekib risk ülelaenamisega ning siis satutakse makseraskustesse.

Statistika

Viimaste andmete kohaselt aastal 2019 on üle Eesti laene võetud kokku 19 986 miljoni euro eest. Sellest ainuüksi 10 952 Tallinnas. Kõige väiksem laenukoormus on Hiiumaal, kõigest 46,8 miljonit ( kuid seevastu Hiiumaal ka umbkaudselt 10 000 elanikku ). Nendest numbritest võib järeldada, et ollakse järjest enam laenuteadlikud, kuid kahjuks see pole nii. On saadaval ka vastupidine statistika. Tervest sellest summast on tähtajaks tasumata viimaste andmete kohaselt 549,9 miljonit. Võrreldes üldiste numbritega pole see suur summa, kuid ikkagi märkimisväärne. See aga omakorda tähendab,et järjest enam tuleks teavitada inimesi olema vastutustundlikud laenutooteid võrreldes ja valides!