Mis on laen kinnisvara tagatisel, selle võtab kenasti kokku juba selle laenuliigi nimetus – laenu väljastatakse laenutaotlejale ainult kinnisvara tagatisel.

Tavaliselt kasutatakse laenu kinnisvara tagatisel kinnisvara soetamiseks, milles sama ostetav kinnisvara saabki laenu tagatiseks, aga võimalik on ka saadud laenusummat kasutada igaks muuks otstarbeks – laenu kasutamise sihtotstarvet laenuandja laenusaajale ette ei kirjuta. Tagatiseks olev kinnisvara ei pea olema ilmtingimata enda oma, see võib kuuluda ka mõnele sugulasele või sõbrale, aga loomulikult on sel juhul vajalik selle inimese nõusolek. Kui laenusumma on suurem, kui tagatiseks oleva kinnisvara väärtus või siis saab tagatiseks seada ka lisanduvaid kinnistuid. Sama kehtib kinnisvara soetamisel, kui soovitakse osta kinnisvara laenu abil ilma omafinantseeringuta.
Tagatiseks saav kinnisvara hinnatakse. Seda teostavad kutselised kinnisvarahindajad, kes töötavad kinnisvarabüroode juures. Nii saab pank teada kinnisvaraobjektide väärtuse, mida arvestab ka laenusumma suuruse juures. Loomulikult lähevad peale tagatiseks seatud vara väärtuse laenuotsuse tegemisel arvesse ka muud faktorid – omafinantseeringu suurus, laenusaaja sissetulekud ja muud kohustused ning tema varasem riskikäitumine.

Positiivse laenuotsuse korral seatakse tagatiseks oleva(tele) kinnistutele või korteriomandi(te)le laenuandja kasuks hüpoteek.

Kuna laenusummad on siin suuremad (eriti kinnisvara soetamise korral), siis on laen kinnisvara tagatisel tavaliselt pikaajaline – maksegraafikud tehakse maksimaalselt 30-ks aastaks (Soomes uue laenutüübi korral isegi kuni 45-ks aastaks). Samas kehtivad laenusaajale ka vanusepiirangud – laen kinnisvara tagatisel peab olema ajastatud nii, et teatud vanusesse jõudes peab tal olema laen tagasi makstud. Teatud juhtudel on võimalik taotleda teatud perioodiks ka maksepuhkust.

Laen kinnisvara tagatisel on küll üks mugavamaid viise oma isikliku kinnisvara soetamiseks, aga samas on tegu ka sellise kohustusega, mis mõjutab laenusaaja elu veel pikki aastaid. Seetõttu peaks kindlasti hoolikalt läbi mõtlema ning enda finantsilisi võimalusi kainelt ja objektiivselt hindama enne, kui laen kinnisvara tagatisel teaoks teha.