Elus võib ikka ette tulla, et aeg-ajalt võib ette tulla vajadus saada lisaraha – suuremas summas ja kiiresti. Kas on tegu siis äkitselt süllekukkunud hea ärivõimalusega, mida käest lasta oleks üsna rumal; ootamatu vajadusega soetada mõni uus kodumasin, teha ära pikalt edasilükatud remont või finantseerida oma kodu ostmist – vajadused lisaraha järele võivad olla vägagi erinevad. Laenud on siinkohal võimaluseks selline täiendav finantssüst saada.

Erinevatele lisaraha vajadustele vastavad ka erinevad laenu tüübid, mida tänapäeval on pakkumisel üsna rohkelt – oma kodu soetamiseks on olemas kinnisvaralaen ehk kinnisvara tagatisel kodulaen, väiksemas mahus finantseeringute tarbeks väikelaen, sõidukite soetamiseks autolaen, ettevõtted võivad võtta spetsiaalset juriidilistele isikutele mõeldud laenu, tudengitele on kohandatud õppelaen, väikeseks ja kiireks rahasüstiks kiirlaen, lisaks on võimalus kasutada veel arvelduskrediite, krediitkaarte, autoliisingut jne. Sellises pakkumiste hulgas leiab kindlasti igaüks endale sobiva.

Laenu saamiseks tuleb kõigepealt enda vajadustele vastav laen ja laenuandja välja valida ning siis seda taotlema asuda. Tänapäeval on ka see protsess tehtud väga mugavaks – taotluse ning kõik vajalikud dokumendid saab esitada Interneti teel laenuandjate vastavate vormide abil ning ka vastus tuleb laenutaotlusele üsna kiiresti, parematel juhtudel isegi kümnekonna minuti jooksul.

Enamuste – eriti suuremas summas – laenude puhul vajab laenu väljastamise otsuse tegemiseks laenuandja tõestust laenusaaja sissetulekutest. Selleks on vaja tavaliselt esitada viimase poole aasta väljavõte pangakontost, kus laenutaotleja sissetulekud kajastuvad. Kui laenu taotletakse koos kasslaenutaotleja(te)ga, siis kehtib sama ka tema (nende) kohta. Positiivse laenuotsuse saamiseks on olemas teatud nõutud minimaalsed sissetulekumäärad, aga laenuandja arvestab otsuse tegemisel ka juba olemasolevaid laenusid, taotleja varasemat krediidikäitumist ning paljusid muid aspekte. Nii võib mõnikord laenust keeldumise põhjuseks saada ka näiteks hiljuti vahetatud töökoht vmt. Ka ei tohi kõikide laenukohustuste summa ühes kuus ületada teatud protsendimäära kõigist laenutaotleja sissetulekutest.

Kodulaenu saamine on veidi keerulisem – reeglina nõutav teatud summas ka omafinantseering ning tagatis, milleks tavaliselt saab ostetav kinnisvaraobjekt. Kui ostetava kinnisvara väärtusest jääb väheks, siis võib laenuandja nõuda ka mõne teise lisanduva kinnisvaraobjekti seadmist lisatagatiseks. Tagatiseks olevad kinnisvaraobjektid hinnatakse ning neile seatakse hüpoteek laenuandja kasuks. Reeglina nõutakse ka tagatiseks olevate kinnisvaraobjektide kindlustamist.

Laenuvõtmine on tänapäeval küll pigem reegel kui erand ning midagi ülemäära keerulist või võimatut siin ei ole. Aga kindlasti tuleb silmas pidada, et iga laen on finantskohustus, mis hakkab mõjutama igapäevaelu ning võimalik, et seda ka pikema perioodi jooksul. Seega tuleks iga laenuvõtmise vajadus, konkreetsed summad ja enda võimalused kindlasti hoolikalt ja võimalikult täpselt eelnevalt üle vaadata ja läbi arutada.