Eralaen on mugav laenuvõimalus ettevõtete omanikele, mitmenda kinnisvara ostjatele ja kinnisvarasse investeerijatele. Eralaenu abil saab kinnisvara renoveerida või osta, suuremaid väljaminekuid rahastada, kodu sisustada või juba olemasoleva kinnisvara tagatisel uutesse kinnisvaraobjektidesse investeerida.

Eralaenu saab tavaliselt võtta minimaalselt 30 000 eurot ja maksimaalselt 70% ulatuses tagatiseks oleva vara turuväärtusest, mida nimetatakse ka aktsepteerimismääraks. Teisisõnu väljendab aktsepteerimismäär kogu vajaminevast summast seda osa, mida on nõus laenuandja finantseerima. Summa suurus määratakse igal konkreetsel juhul eraldi ning selleks võetakse arvesse tagatise konkreetseid asjaolusid – selle asukoht, vanus, seisukord jne. Ülejäänud vajamineva summa osa katab eralaenu taotleja ise omafinantseeringuga. Lisaks sellele sõltub konkreetne väljastatava eralaenu summa ka muudest teguritest – kindlasti võtab laenuandja arvesse nii eralaenu taotleja sissetulekut ja maksevõimet kui ka tema varasemat krediidiajalugu.

Eralaenu tagatiseks võib olla nii kinnistu tervikuna kui ka selle mõtteline osa. Viimasel juhul nõuab laenuandja ka kinnistu notariaalse kasutuskorra esitamist. Abikaasade ühisvarasse kuuluva kinnistu tagatiseks seadmisel on nõutav ka abikaasa nõusolek ning ka tema allkiri peab olema notariaalsel tagatislepingul.
Tagatisele seatakse hüpoteek laenuandja kasuks, mille suurus on tavaliselt 1,3 kordne väljastatav laenusumma suurus.
Eralaenu tagatiseks võib seada ka väärtpaberid ja/või hoiuse.

Teistest laenudest erineb eralaen ka oma laenuperioodi pikkuse poolest – laenuleping sõlmitakse küll maksimaalselt kuni kümneks aastaks, aga igakuiseid makseid arvestatakse 30-aastase tagasimaksegraafiku alusel. Kümnenda aasta viimase kuu laenumakses on koos kõik veel tasumata maksete põhiosad. Tavaliselt vaadatakse siis laenuleping ja selle tingimused ka uuesti üle ning sõlmitakse uus leping veel tasumata laenuosale osamaksetega järgmiseks kümneks aastaks. Inglise keeles nimetatakse sellist tagasimaksete süsteemi bullet’iks.